top of page

DAGAMBA izziņo ceturto tūres koncertu Cēsu koncertzālē

LV

Tūres DAGAMBA feat TCHAIKOVSKY ietvaros izziņots jau ceturtais koncerts Cēsu koncertzālē, kas plānots kā pēdējais šīs programmas šovs Latvijā. Kopumā tas būs četrpadsmitais tūres koncerts Latvijā, un rekords ne tikai grupai - četri koncerti vienā pilsētā, bet arī koncertzālei.

Savukārt nedēļas izskaņā DAGAMBA viesosies Pleskavas reģionālajā koncertzālē, Krievijā, kur sniegs jau trešo solokoncertu.


ENG | DAGAMBA announces the fourth tour show in Cesis concert hall

Within tour DAGAMBA feat TCHAIKOVSKY, the band announces already the fourth concert in Cesu concert hall, that is planned as the last show of this program in Latvia. Overall, it will be the fourteen tour show in Latvia, and record not only for DAGAMBA - four concerts in one city, but also for the concert hall.

Furthermore, at the end of this week, DAGAMBA will visit Pskov Regional Concert Hall, Russia, to give already the third solo performance.


RU | Группа DAGAMBA выступит с четвёртым гастрольным концертом в Цесисском концертном зале

В рамках тура DAGAMBA feat TCHAIKOVSKY было объявлено о четвертом концерте в Цесисском концертном зале, который будет последним представлением этой программы в Латвии. В общем, это будет четырнадцатый концертный концерт в Латвии, это будет рекорд не только для группы - четыре концерта в одном городе, но и для концертного зала.

В конце недели DAGAMBA посетит Псковский областной концертный зал, Россия, где группа даст свой третий сольный концерт.
0 comments

Comments


bottom of page