top of page

DAGAMBA sadarbībā ar Patrishu izlaiž singlu "Stāvēt tuvāk"

LV | PRESES RELĪZE


Klasiskās mūzikas huligāni grupa DAGAMBA, sadarbojoties ar jauno dziedātāju Patrishu, laiž klajā singlu un video klipu Stāvēt tuvāk. Tas ir stāsts par robežu nojaukšanu, savstarpējo saliedētību un cilvēciskumu vienam pret otru, kas sociālās un fiziskās distancēšanās laikā ir īpaši aktuāli, jo priekšplānā izvirzās garīgās vērtības.

DAGAMBA līderis un dziesmas mūzikas autors Valters Pūce stāsta: “Patiesībā muzikālais karkass tapa pirms aptuveni pusotra gada, un sākotnējā ideja bija parādīt dažādu kultūru līdzāspastāvēšanas burvību un unikalitāti. Patrishas pienesums piešķir mūsu kopdarbam arī aktualitāti tieši pašizolācijas laikā, kad būtiskāk kā jebkad ir nepazaudēt savstarpējo cilvēcību vienam pret otru.”

Daces Pūces režisētais video klips koncentrējas ap šo pašu domu – lai arī esam aicināti bez liekas vajadzības nedoties ārpus mājas, dzīve turpinās, mūziķi muzicē mājās ģimenes lokā un sapņo par to, kad tukšās pilsētu ielas atkal piepildīs ikdienas drūzma un pasaule atgriezīsies ierastajā dzīves ritmā.

“Šī dziesma tapusi savādā laikā, kad fiziska būšana vienam otra tuvumā ir liegta, bet ir tik ļoti nepieciešama mums visiem. Dziesmas "Stāvēt tuvāk" vēstījums, tāpat kā pasaule man apkārt, strauji mainījās tās rakstīšanas laikā, bet, šķiet, tagad tas kļuvis jo īpaši aktuāls. Esmu ļoti priecīga un pagodināta par šo skaisto sadarbību ar grupu DAGAMBA,” skaidro Patrisha.


ENG | DAGAMBA, In Collaboration With Patrisha, Releases New Single Stāvēt Tuvāk


Classical music hooligans DAGAMBA, in collaboration with the talented emerging singer Patrisha, releases a new single and video Stāvēt Tuvāk. It is a story about boarder abolishment, mutual unity un humanity against each other, that is especially important during social and physical distancing because spiritual values come first.

The leader of DAGAMBA and author of the music, Valters Pūce, tells: “To be honest, musical framework was created approximately one and a half year ago, and the initial idea was to depict the charm and uniqueness of coexistence of different cultures. Patrisha’s contribution allots topicality to our collaboration during self-isolation era, when it is more important than ever not to lose mutual humanity against each other.”

The video, directed by Dace Pūce, focuses on the same idea – even though we are asked not to go outside our homes without necessity, life goes on, musicians perform at home with their families, and dream about the time, when empty streets will be filled with everyday hustle again and the world will return to its usual rhythm.

“This song was created at a strange time, when physical being around each other is forbidden, but is also crucial to all of us. The message of "Stāvēt tuvāk", just like the world around me, changed rapidly during its writing, but it seems that now it has become especially relevant. I am very happy and honored for this beautiful collaboration with DAGAMBA,” explains Patrisha.


RU | DAGAMBA в сотрудничестве с Патришей выпускает сингл “Stāvēt tuvāk”


Хулиганы классической музыки группа DAGAMBA в сотрудничестве с молодой певицей Патришей выпустила сингл и видеоклип, “Stāvēt tuvāk”. Это история о разрушении границ, взаимная сплоченность и человечность по отношению друг к другу, что сейчас особенно актуально во время социального и физического дистанцирования. Духовные ценности выходят на первый план.

Автор песни Valters Pūce и лидер группы DAGAMBA говорит: «На самом деле музыкальный каркас произведения был создан примерно около полутора лет назад, идея состояла в том, чтобы показать разнообразие, магию и уникальность культурного сосуществования. Вклад Патриши придаёт общей песне актуальность во время самоизоляции, когда так важно не потерять взаимное уважение и человечность друг к другу".

Видеоклип режиссера Dace Pūce фокусируется на той же идее – хотя сейчас мы и без лишней необходимости не выходим на улицу, жизнь продолжается, музыканты играют дома с семьей и мечтают о том, что вскоре, пустые улицы наполнятся толпами людей и мир возвратится в привычный всем ритм жизни.

«Эта песня была написана в странное время, когда физическое нахождение рядом друг с другом запрещено, но это так сильно необходимо всем нам. Во время написания песни "Stāvēt tuvāk", мир стремительно менялся, и песня вместе с ним. Сейчас она звучит по-особенному и актуально. Я очень горда и счастлива за такое прекрасное сотрудничество с группой DAGAMBA », - объясняет Патриша.
0 comments

Comments


bottom of page