top of page

DAGAMBAS sveiciens Lietuvai

LV | DAGAMBAS mūziķi izveidojuši īpašu sveicienu Lietuvas 30. Neatkarības atjaunošanas gadadienā - Lietuvas himnas aranžējumu DAGAMBAS stilā. V. Kudirka komponētā himna savienota ar britu filmas “Chariots of Fire” skaņu celiņu, simbolizējot neatlaidību un mērķtiecību neatkarības atgūšanā.


ENG | Congratulations, Lithuania!

DAGAMBA musicians have created a special greeting on the 30th anniversary of the Restoration of Independence in Lithuania - an arrangement of Lithuanian Anthem in DAGAMBA style. The anthem, composed by V. Kudirk, is combined with the soundtrack of the British film "Chariots of Fire", symbolizing perseverance and determination in regaining independence.


RU | Поздравляем, Литва!

Музыканты группы DAGAMBA записали поздравление специально к 30-летию восстановления независимости Литвы - аранжировка гимна Литвы в стиле DAGAMBA. Гимн, сочиненный В. Кудирком, сочетается с музыкой из британского фильма «Chariots of Fire», символизирующего упорство и решимость в восстановлении независимости.


0 comments

コメント


bottom of page